FFS1-hanke

Käynnissä olevaa FFS2-hanketta edeltää FFS1-hanke (Towards Fossil-Free Steel, FFS).

FFS-projektin tuloksena on löydetty uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biohiilen käytössä kuonan vaahdottamisessa valokaariuunissa. FFS2 jatkaa tutkimusta uusien aiheiden parissa, joita ovat esimerkiksi jatkuva ohutaihiovalu-suoravalssausprosessi, valokaariuunin sivuvirtojen käsittely ja uudelleenkäyttö ja energiankäytön optimointi.

FFS2-hankkeessa jatketaan suurta siirtymää, jonka tavoitteena on muuttaa teräksenvalmistus fossiilivapaaksi, mutta sen aiheet eroavat päättyneestä FFS1-hankkeesta. Uusia FFS2-tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kompakti nauhatuotanto nopealla ohutlevyvalulla, erilaiset valimon kuonan käsittelymenetelmät ja biohiiliseostaminen valimossa. FFS1-hankkeesta jatkava aihe on biohiili kuonan vaahdotusaineena sähkösulatuksessa, mutta nyt keskitytään biohiilen ominaisuuksiin.

Oulun yliopisto
VTT
Åbo Akademi

ABB Oy
Andritz Oy
Finnsementti Oy
Fortum Power and Heat Oy
Luxmet Oy
Nordkalk Oy Ab
Ovako Imatra Oy Ab
SSAB Europe Oy
Tapojärvi Oy
Valmet Technologies Oy

FFS2-konsortiossa on uusia yhteistyökumppaneita, kuten Bet-Ker Oy, Hycamite Oy, Sftec Oy ja Sapotech Oy. Osa FFS1-osallistujista ei osallistu FFS2-hankkeeseen.