tammikuu 2024 → joulukuu 2025

Eurooppalaisella teräksenvalmistus- ja koneenrakennusteollisuudella on keskeinen rooli uuden pitkän aikavälin strategian haasteiden ratkaisemisessa ilmaston suojelun alalla

Terästeollisuuden vaikutus Suomen talouteen on äärimmäisen merkittävä. Terästeollisuus työllistää suoraan ja epäsuorasti 27 000 ihmistä Suomessa.

Vaikka terästeollisuudella on kiistaton taloudellinen merkitys, se on myös suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, vastaten noin seitsemän prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Näin ollen merkittävä päästöjen vähentäminen terästeollisuudessa edistää merkittävästi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Terästeollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi samalla kun sen hiilidioksidipäästöjä vähennetään, tarvitaan merkittäviä toimenpiteitä.

Fossiilivapaan teräksen kehittäminen 2 (Towards Fossil-Free Steel Phase 2, FFS2) -projekti käsittelee edellä mainittuja haasteita.

FFS2-projekti yhdessä suunniteltujen investointien kanssa mahdollistaa suomalaisen teräksenvalmistuksen siirtymisen fossiilivapaaksi. Vaikka fossiilivapaan teräksen perusprosessi on tunnettu, on edessä edelleen lukuisia epävarmuuksia ja optimointihaasteita, jotka on ratkaistava ennen 2030-luvun alkua.

Muutos fossiilivapaaseen terästuotantoon vaatii usean eri osa-alueen ja teknologian hallintaa ja tutkimuksen avulla etsitään soveltuvimmat ratkaisut sähköenergian syötön, vedyn tuotannon, kuonan, pölyn ja muiden sivuvirtojen hallintaan sekä kierrätysteräksen käyttöön. FFS2-konsortiossa onkin mukana tutkimuslaitosten lisäksi yrityksiä eri toimialoilta.

FFS2-hanke on jaettu kahteen työryhmään ja neljään työpakettiin.

FFS2 JATKAA AIEMPAA TYÖTÄ

  • Päättyneen FFS-projektin tuloksena on löydetty uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biohiilen käytössä kuonan vaahdottamisessa valokaariuunissa.
  • FFS2 jatkaa tutkimusta uusien aiheiden parissa, joita ovat esimerkiksi: jatkuva ohutaihiovalu-valssausprosessi, valokariuunin sivuvirtojen käsittely/uudelleen käyttö ja energian käytön optimointi.

Aikataulu

tammikuu 2024 → joulukuu 2025